Κόσμος

Πεκίνο: Ανάμεσα στους νικητές του 8ου Ανοιξιάτικου Φεστιβάλ Ποίησης στην Κίνα και η ναουσαία Ξανθή Χονδρού – Χιλλ

Ξανθή Χονδρού – Χιλλ / Xanthi Hondrou – Hill
—————

Οι ποιητές που βραβεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2022, βραβεύτηκαν για το έργο που παρουσίασαν στο κοινό κατά το περασμένο έτος, με τις διάφορες δημοσιεύσεις που έγιναν μέσω του Τζέιμς Τιαν. Η επιτροπή απονομής, στην οποία βρίσκονται πολλοί καθηγητές λογοτεχνίας από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας, επέλεξαν να βραβεύσουν 30 ποιητές με το Διεθνές Βραβείο Ποιητή. (Μέσα στους πρώτους 20 βρίσκεται και η ναουσαία Ξανθή Χονδρού – Χιλλ.)

————————–

Από την τελετή ανακοίνωσης των βραβείων

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του 8ου Ανοιξιάτικου Φεστιβάλ Κινέζικης Ποίησης 2022 που διεξήχθη στο Πεκίνο (από την Ομοσπονδία Πεκίνου), λόγω της επιδημικής κατάστασης ψηφιακά στις 7:30 μ.μ. στις 25 Ιανουαρίου (κατά την έναρξη του Νέου Σεληνιακού Έτους για τους Κινέζους). Τα Διεθνή Βραβεία Ποιητών ανακοινώθηκαν μαζί με τα Εθνικά Βραβεία ποίησης της Κίνας σε μία τεράστια Γκαλά από τους διοργανωτές του Ανοιξιάτικου Φεστιβάλ Κινέζικης Ποίησης και τα παρακολούθησαν περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Το φεστιβάλ αυτό ακολουθεί πάντα την έννοια της “Μεγάλης Ποίησης” που ενσωματώνει την αρχαία και τη σύγχρονη, συνδυάζει την κινεζική και τη δυτική. Τα βραβεία καλύπτουν τους τομείς και τις κατηγορίες της Ποίησης (Νέα Ποίηση), της μοντέρνας ποίησης, της αρχαίας ποίησης, της πεζογραφίας, της ρίμας, της μετάφρασης και του συναφούς πολιτιστικού τουρισμού, αποτελώντας τα πιο πλούσια βραβεία ποίησης.

Φέτος έχει ενταχθεί για πρώτη φορά το Διεθνές Βραβείο Ποιητών, το οποίο θα καθιερωθεί στο θεσμό. Σκοπός του είναι να επικοινωνήσει με τον κόσμο, να μεταδώσει και να προωθήσει στον κόσμο την κινεζική ποίηση σε ευρύ χώρο, να αναδείξει την πολιτιστική αυτοπεποίθηση και να διευρύνει τον διεθνή χώρο του κινεζικού πολιτισμού – ταυτόχρονα να συμβάλει στην ανταλλαγή κινεζικής και ξένης ποιητικής και προωθεί την ενσωμάτωση, την καινοτομία και την ανάπτυξη της παγκόσμιας ποίησης. Ως ένα βραβείο ποίησης δημόσιας πρόνοιας χωρίς μπόνους, έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή επειδή η Κίνα έχει πάντα εμμείνει στην κινεζική πολιτιστική θέση, την  πολιτιστική αισθητική και το κινεζικό πολιτιστικό πνεύμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάπτυξη της κινέζικης ποίησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κόσμο – η ανάπτυξη της παγκόσμιας ποίησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Κίνα. Η Κίνα επιθυμεί να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην ποιητική ανάπτυξη ως παρακαταθήκη στον μελλοντικό κόσμο. Ελπίζει να παράσχει μία στήριξη για την ποίηση. Οι ταπεινές της προσπάθειες έχουν γίνει το φως της κινέζικης πολιτιστικής αυτοπεποίθησης και ο πυλώνας του πνεύματος των ενηλίκων.

Το όνομα της ναουσαίας ποιήτριας στην 18η θέση μεταξύ των 30 βραβευμένων ποιητών

Αρωγός και συμπαραστάτης στην διάδοση της διεθνούς ποίησης και των εκφραστών της είναι ο ταλαντούχος ποιητής, μεταφραστής, και διευθυντής της διεθνούς έκδοσης του λογοτεχνικού περιοδικού της Κίνας Τζέιμς Τιαν. Ο Τζέιμς μετάφρασε τον τελευταίο χρόνο τα ποιήματα όλων των ποιητών από το εξωτερικό, τα παρουσίαζε σε διάφορους διαγωνισμούς και τα κοινοποιούσε σε ψηφιακές εκδόσεις, για να διαβαστούν και να αγαπηθούν παντού! Η αγάπη, το πάθος και η ταχύτητα με την οποία τα έκανε όλα αυτά ήταν παραδειγματική και εκτός ανταγωνισμού! Οι εξαιρετικές του ικανότητες τον προώθησαν στο τέλος του χρόνου να γίνει διευθυντής της διεθνούς έκδοσης του λογοτεχνικού περιοδικού της Κίνας. Με τον τρόπο αυτό καθιέρωσε την συνεργασία και την γέφυρα πολιτισμού μεταξύ Κίνας και ποιητών σε όλη την υφήλιο.

Οι ποιητές που βραβεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2022, βραβεύτηκαν για το έργο που έδειξαν στο κοινό κατά το περασμένο έτος, με τις διάφορες δημοσιεύσεις που έγιναν μέσω του Τζέιμς Τιαν. Η επιτροπή απονομής, στην οποία βρίσκονται πολλοί καθηγητές λογοτεχνίας από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας επέλεξαν να βραβεύσουν 30 ποιητές με το Διεθνές Βραβείο Ποιητή. (Μέσα στους πρώτους 20 βρίσκεται και η ναουσαία Ξανθή Χονδρού-Χιλλ.) 

Από την τελετή ανακοίνωσης των βραβείων

Η λίστα των νικητών ανακοινώθηκε στο τέλος της τελετής (οι ομιλίες αποδοχής των βραβείων θα κυκλοφορήσουν η μία μετά την άλλη τις επόμενες ημέρες. Η παγκόσμια ζωντανή μετάδοση έγινε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς των Dot Live, China.com + +, Voice of Chinese, Beijing TV, Culture And Tourism Live, China News international fashion και άλλες πλατφόρμες. Οι νικητές του διεθνούς βραβείου ποιητή του 8ου Γκαλά του Ανοιξιάτικου Φεστιβάλ Κινέζικης Ποίησης το 2022 ανακοινώνονται ως εξής: Η αναλυτική λίστα με όλα τα ονόματα βρίσκεται κάτω από το Αγγλικό κείμενο.

—————————————

Ξανθή Χονδρού-Χιλλ / Xanthi Hondrou-Hill
—————

Among prestigious names of winners of the 8th Spring Poetry Festival in China is also Xanthi Hondrou -Hill from Naoussa

————-

The January 2022 award winners were honored for the work they have shown the public over the past year, with various publications made through James Tian. The award committee, which includes many literature professors from China’s top universities, chose to award 30 poets with the International Poetry Prize. (Among the top 20 is Xanthi Hondrou-Hill from Naoussa.)

—————

Από την τελετή ανακοίνωσης των βραβείων

The winners of the 8th Spring Chinese Poetry Festival 2022 held in Beijing (by the Beijing Federation) were announced due to the epidemic situation digitally at 7:30 pm on January 25 (at the start of the New Lunar Year for the Chinese). The International Poetry Prizes were announced along with China’s national poetry prizes at a huge Gala by the organizers of the Spring Chinese Poetry Festival and were attended by more than 8 million people on the planet. This festival always adhered to the concept of “Great Poetry” which integrates ancient and modern, combines Chinese and Western. The awards cover the fields and categories of Poetry (New Poetry), Modern Poetry, Ancient Poetry, Prose, Rhyme, Translation and related cultural tourism, making it the most comprehensive and abundant poetry awards.

This year, the International Poets Award has been established and included for the first time. Its purpose is to communicate with the world, to radiate and promote Chinese poetry and poets to the world in a wide area, to bring out cultural self-confidence and expand the international space of Chinese culture; at the same time, it contributes to the exchange of Chinese and foreign poetry and promotes the integration, innovation and development of world poetry. As a no-bonus public welfare poetry prize, it has attracted much attention because China has always adhered to the Chinese cultural position, cultural aesthetics and Chinese cultural spirit. There is no doubt that the development of Chinese poetry is inextricably linked to the world – the development of world poetry is inextricably linked to China. China should give more impetus to the development of poetry in the future world. It hopes to provide a reflection on poetics. Their humble efforts have become the light of Chinese cultural self-confidence and the backbone of adult spirit.

The name of the poetess from Naoussa is on the 18th position in the list of the awarded poets.

Helping and supporting the spreading of international poetry and its writers is the talented poet, translator, and director of the international edition of China’s literary magazine James Tian. James has spent the last year translating the poems of all the poets from abroad, presenting them in various competitions, and sharing them in digital publications to be read and loved everywhere! The love, passion and speed with which he did all this was exemplary and without competition! His exceptional skills propelled him at the end of the year to become the director of the international edition of China’s literary magazine. In this way he established cooperation and a cultural bridge between China and poets around the world.

The poets who were awarded in January 2022 were honored for the work they have shown to the public in the past year, with various publications through James Tian. The award committee, which includes many literature professors from China’s top universities, chose to award 30 poets with the International Poetry Prize. Among the top 20 esteemed and established poets is Xanthi Hondrou-Hill from Naoussa.

The list of winners was announced at the end of the ceremony (the acceptance speeches will be released one by one in the coming days. The global live broadcast was carried by Dot Live, China.com++, Voice of Chinese, Beijing TV, Culture And Tourism Live, China News international fashion and other platforms. The winners of the International Poetry Award of the 8th Gala of the 2022 Chinese Spring Poetry Festival are announced as follows: The detailed list of all the names can be found below the English text.

法赫丁·谢胡(Fahredin Shehu)【科索沃】 洛弗林·P·埃约(Lovelyn P. Eyo)【尼日利亚】 马塞尔·沙伊努罗维奇·萨利莫夫(Марсель Шайнурович САЛИМОВ)【俄罗斯】 伊登·索里亚诺·特立尼达(Eden Soriano Trinidad)【菲律宾】 斯马拉格迪·米特罗普洛(Smaragdi Mitropoulou)【希腊】 莉迪亚·基亚雷利(Lidia Chiarelli)【意大利】 安特耶·斯特恩(Antje Stehn)【德国】 埃韦利娜·玛丽亚·布加伊斯卡·贾沃卡(Ewelina Maria Bugajska Javorka) 【波兰】 潘胡里·辛哈(Pankhuri Sinha)【印度】 安东尼娅·鲁索(Antonia Russo)【阿根廷】 克劳迪娅·皮奇诺(Claudia Piccinno)【意大利】 安娜·史翠嘉(Ana Stjelja)【塞尔维亚】 米歇拉·萨纳雷拉(Michela Zanarella)【意大利】 比索·娜塔莉(Bisso Natalie)【俄罗斯】 卢西拉·特拉帕佐(Lucilla Trapazzo)【瑞士】 玛丽亚·埃里科(Maria Errico)【意大利】 叶莲娜·格里戈里耶夫娜·阿纳涅娃(Елена Григорьевна Ананьева)【乌克兰】 克桑西·洪德鲁·希尔(Xanthi Hondrou-Hill) 【希腊】 阿布杜卡赫·科西莫夫(Abdukakhor Kosimov) 【塔吉克斯坦】 伊娃·彼得罗普鲁·利诺伊(Eva Petropoulou Lianoy)【希腊】 星野真辉(Maki Starfield)【日本】 尼尔斯·哈夫(Niels Hav)【丹麦】 卡罗琳·洛朗·特朗克(Caroline Laurent Turunc)【土耳其】 克里斯托弗·奥肯姆瓦(Christopher Okemwa)【肯尼亚】 玛丽娅·纳杰弗·波波夫(Marija Najthefer Popov)【塞尔维亚】 奥尔加·列瓦德娜娅(Ольга Левадная)【俄罗斯】 丹尼拉·玛丽安(Daniela Marian)【罗马尼亚】 珍妮特·尤里卡(Jeanette Eureka)【墨西哥】 塔尼娅·恰克拉伯蒂(Taniya Chakraborty)【印度】 萨布丽娜·德·卡尼奥(Sabrina De Canio)【意大利】

The award certificates will be issued after the end of the conference on January 25.

Congratulations to the above award-winning poets. On January 25, the official website of live broadcast of Poetry Spring Festival Gala : https://m.chinalink.tv/content/99192.html?dsb_user_id=11181&fuid=1713011&token= WealthCultural network : http://www.wenhuacaifu.net/a/mtsd/bwxw/20220121/4148.html Journal of Young Poets : https://mp.weixin.qq.com/s/_GSbrOQDr_IEhJhI6CMe7Q Chinese Literature: https://mp.weixin.qq.com/s/xDUq8AjYhhlMBRd2FoueCg Itouch TV: https://media.itouchtv.cn/newsDetailReview/MzIzMTY0MTQ6MTY0MjkyOTIzNg==/f249828d68f4de07285308ff8642b270 Yi Dian News: https://www.yidianzixun.com/article/0b3sIFhh?s=4 Tencent News: https://page.om.qq.com/page/OENoIFmbTEE-xtBP5WosopnA0?ADTAG=tgi.wx.share.message Sohu News : 【【特期】2022年第八届中国诗歌春晚总会场国际优秀诗人奖公布(英文版)_手机搜狐网】https://m.sohu.com/a/518372332_100122570?spm=smwp.media.fd-s.2.1642842942424bRG55TG Today’s Headline: https://m.toutiao.com/is/L8X7cLh/ 2022年第八届中国诗歌春晚总会场国际优秀诗人奖公布(英文版) – 今日头条 Silk Road International Poetry Festival: https://m.booea.com/news/s_2416977.html

Το όνομα της ναουσαίας ποιήτριας στην 18η θέση μεταξύ των 30 βραβευμένων ποιητών

Ροη ειδήσεων