Αγροτικά Πολιτική

ΚΚΕ: Μηδενικό ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, εργαλεία και μηχανήματα / τροπολογία στη Βουλή

 

——–

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Θέμα:  Μηδενικό ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, εργαλεία και μηχανήματα

Αιτιολογική Έκθεση

Το μέτρο αυτό έχει στόχο να εξασφαλίσει ρευστότητα στους γεωργούς και κτηνοτρόφους που δυσκολεύονται να επιβιώσουν εξαιτίας της ακρίβειας και των καταστροφών σε γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή λόγω καιρικών φαινομένων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Στον Νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/07-11-2000) προστίθεται παράρτημα VIII ως εξής:

“Παράρτημα VIII: Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ για αγροτικά εφόδια, ζωοτροφές, εργαλεία και μηχανήματα.

Ορίζεται μηδενικός (0%) συντελεστής ΦΠΑ για όλων των ειδών τις ζωοτροφές, καθώς και για το σύνολο των αγροτικών εφοδίων δηλαδή λιπάσματα (περίπτωση 38 παραρτήματος ΙΙΙ), φάρμακα για γεωργική (περίπτωση 39 παραρτήματος ΙΙΙ) και κτηνοτροφική παραγωγή, σπόροι κλπ εργαλείων και μηχανημάτων για τους ενεργούς γεωργούς και κτηνοτρόφους.”

Οι περιπτώσεις 18, 31, 38 και 39 του παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 διαγράφονται.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Οι προτείνοντες βουλευτές

banner-article

Ροη ειδήσεων