Βέροια

Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ημαθίας: “Πρόσκληση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης”

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και  την 6η/19-8-2021 απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου

          ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

τα μέλη του Συνδέσμου μας σε τακτική εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση

που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11π.μ.,

στην αίθουσα του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3 Βέροια, με θέματα:

 1. Εκλογή προεδρείου.
 2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2020 και αναφορά σε θέματα που απασχολούν την τάξη των Συνταξιούχων.
 3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2020.
 4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής οικον. έτους
 5. Προϋπολογισμός οικ. έτους 2021.
 6. Κριτική επί των πεπραγμένων έτους 2020
 7. Έγκριση ή μη του απολογισμού 2020, προϋπολογισμού 2021, πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2020 και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής οικον. έτους 2020.
 8. Προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρινίσεις.
 9. Δευτερολογία Προέδρου.
 10. Σύντομη τοποθέτηση και παρουσίαση των υποψηφίων από τους

επικεφαλείς των Συνδυασμών.

 1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 2. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και

Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Π.Σ., θα αρχίσουν στις 12:00μ. και θα

διαρκέσουν μέχρι 5:30μ.μ. ενώπιον δικαστικού αντιπροσώπου.

Απαραίτητη η επίδειξη Α.Τ., διαβατηρίου, ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσα μέλη είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι 31-12-2020. Έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιηθούν οικονομικά ή να εγγραφούν νέα μέλη μέχρι Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και σε περίπτωση μη  απαρτίας έως Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα του Συνδέσμου και για Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Π.Σ., παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του Συνδέσμου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι  Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Εάν για διάφορους λόγους δεν θα έχουμε απαρτία την πρώτη Κυριακή, η

εκλογοαπολογιστική συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αυτονόητο είναι ότι θα ληφθούν υγειονομικά μέτρα, (μάσκες, αντισηπτικά, αποστάσεις κ.λ.π.), για την προφύλαξη από τον Covid-19.

Ενδέχεται, εάν οι συνθήκες και άλλοι λόγοι το επιτρέψουν, να πραγματοποιηθεί η συνέλευση στον εξωτερικό χώρο του Γραφείου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο του Συνδέσμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για έκτακτες περιπτώσεις στα τηλέφωνα: 6974297043, 6948053062, 6976019755 και 6948784342.

Βέροια, 23 Αυγούστου 2021

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                    ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Ροη ειδήσεων