Κοινωνία

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για τα χρέη στο Δημόσιο από την Πρωτομαγιά

Aπό την Πρωτομαγιά τίθεται σε ισχύ η διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και για χρέη προς το δημόσιο, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.

Η τροπολογία ορίζει ότι θα γίνονται πλειστηριασμοί και για χρέη σε εφορία και Ταμεία ενώ θα αφορούν και σε κινητά περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών. Τα ακίνητα θα βγαίνουν σε πλειστηριασμό στην εμπορική τους αξία.

Επίσης αυξάνεται ο χρόνος κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων σε σαράντα ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, από τρεις ημέρες που ισχύει σήμερα, για λόγους εναρμόνισης με τον νέο χρόνο κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτων.

Για τα ακίνητα, αυξάνεται ο χρόνος κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού σε σαράντα ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, από είκοσι ημέρες που ισχύει σήμερα, ενώ όπως και στον πλειστηριασμό κινητών, καταργούνται οι διατυπώσεις δημοσιότητας όπως τοιχοκόλληση και δημοσίευση σε εφημερίδα και εισάγεται η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης.

Παράλληλα καταργούνται διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως τοιχοκόλληση και δημοσίευση σε εφημερίδα και εισάγεται η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης των περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών στο δικτυακό τόπο του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τα πρότυπα της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αναφορικά με το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία νομοθετική πρόβλεψη για την προστασία των οφειλετών, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, παίρνοντας το λόγο στη Βουλή, υποστήριξε ότι η ΑΑΔΕ, θα εφαρμόσει τη νέα ρύθμιση με τα ίδια «φίλτρα» που ισχύουν και τώρα, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να φοβούνται οι οφειλέτες.

Ολόκληρη η τροπολογία 

tvxs

Ροη ειδήσεων