Κοινωνία Οικονομία

Ανεξάρτητη αρχή από το 2017 η ΓΓΔΕ – Δεν υπόκειται ούτε σε κυβερνητικό έλεγχο!

 Προκόπης Χατζηνικολάου
Ανεξαρτητοποιείται, ύστερα από πολλά χρόνια, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα έχει οικονομική αυτοτέλεια, δεν θα υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο, ενώ στο συμβούλιο διοίκησης που θα συσταθεί θα μετέχει εμπειρογνώμονας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα λάθη του παρελθόντος με τις παραιτήσεις – αποπομπές του κ. Χάρη Θεοχάρη και της κ. Κατερίνας Σαββαΐδου ανάγκασαν τους θεσμούς να «βάλουν το χέρι» τους ως προς τη σύνταξη του νέου νομοσχέδιου, με στόχο να μπει τέλος στον κρατικό παρεμβατισμό.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, που αποκαλύπτει η «Κ», η «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» θα αντικαταστήσει από το 2017 τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ο επικεφαλής της θα έχει τον τίτλο του διοικητή. Η Αρχή έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (θα έχει δικό της προϋπολογισμό) και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα δεν υπόκειται και σε ιεραρχικό έλεγχο, δηλαδή από το υπουργείο Οικονομικών. Οργανα διοίκησης της Αρχής αποτελούν το συμβούλιο διοίκησης και ο διοικητής και ένας εμπειρογνώμονας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την επιλογή του συμβουλίου διοίκησης θα μετέχουν και δύο στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Ο πρόεδρος, τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης, ο εμπειρογνώμονας και ο διοικητής, «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο, ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα. Το συμβούλιο απολαμβάνει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία», όπως αναφέρεται ρητά στο σχέδιο νόμου.

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Το μόνο που μπορεί να κάνει ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών είναι να καταθέσει προτάσεις και να δώσει στρατηγικές οδηγίες σχετικά με τον σχεδιασμό για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής. «Οι προτάσεις δεν μπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα της Αρχής σε θέματα του προσωπικού αυτής». Αρμόδιος για το προσωπικό είναι ο διοικητής, ο οποίος μπορεί να προάγει, να μετακινεί ή να κρίνει την επάρκεια ή ανεπάρκεια των υπαλλήλων αυτής. Ενδιαφέρον είναι το άρθρο 5 του νομοσχεδίου, στο οποίο επισημαίνεται ότι «ο υπουργός δεν δύναται για συγκεκριμένες υποθέσεις ή περιπτώσεις να καταθέσει προς την Αρχή αίτημα παροχής πληροφοριών ή να δώσει δεσμευτικές οδηγίες». Σε περίπτωση διαφωνίας του διοικητή με τον υπουργό Οικονομικών σχετικά με την φορολογική πολιτική αναλαμβάνει να δώσει λύση το συμβούλιο διοίκησης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:

1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές.

2. Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο από τον υπουργό Οικονομικών.

3. Οργανα διοίκησης της Αρχής αποτελούν το συμβούλιο διοίκησης και ο διοικητής.

4. Στο συμβούλιο διοίκησης προβλέπεται η συμμετοχή εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία και στα αρχεία της επιτροπής, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Ο εμπειρογνώμονας ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, βάσει καταλόγου τριών υποψηφίων, τον οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί στο διοικητή ή στα όργανα της Αρχής δεν μπορούν να μεταβιβασθούν στον υπουργό Οικονομικών ή σε άλλα κυβερνητικά όργανα, με μεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη.

6. Η Αρχή δύναται να αναπτύσσει δικό της σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού αλλά και σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξής του, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

7. Ο διοικητής καθορίζει το μισθολογικό καθεστώς και σύστημα επιπλέον bonus για το προσωπικό της Αρχής, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων της Αρχής υπερβαίνει το 100%.

Ο διοικητής, αρμόδιος για το προσωπικό

Η θητεία του διοικητή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου διοίκησης. Ο διοικητής δεν πρέπει να έχει διατελέσει μέλος του ελληνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ή της κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ενδιαφέρον σημείο στο σχέδιο νόμου, με αφορμή το θέμα που έχει ξεσπάσει με τη μετεγκατάσταση του υπουργείου Οικονομικών στο πρώην κτίριο της καπνοβιομηχανίας Κεράνης, είναι ότι ο διοικητής αποφασίζει για θέματα στέγασης και μεταστέγασης των υπηρεσιών της Αρχής. Αυτό, βέβαια, θα ισχύει από την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2017.

Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και των οργανικών θέσεων του προσωπικού αυτής, τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων, οι κλάδοι από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων και η κατανομή των οργανικών θέσεων ρυθμίζονται από την Αρχή. Ο διοικητής επιλέγει, παύει και μετακινεί προϊσταμένους κάθε επιπέδου της Αρχής, ενώ αποφασίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις πρόσληψης του προσωπικού της Αρχής.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

kathimerini.gr

banner-article

Ροη ειδήσεων