Απόψεις Πολιτική

“Συμφωνία εποπτευόμενης λεηλασίας” Γράφει ο Δημήτρης Μηλάκας

Μετά τη συμφωνία με τους θεσμούς η ελληνική Βουλή θα πρέπει να ψηφίσει ένα πλέγμα μέτρων που συνθέτουν το ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν στο εξής το πολιτικό σύστημα, η οικονομία και η κοινωνία της χώρας. Με άλλα λόγια η εν λόγω συμφωνία δεν είναι τίποτε περισσότερο από τη συμπλήρωση και ενίσχυση των προβλέψεων των προηγούμενων μνημονίων.

Τα 140 «προαπαιτούμενα» που έχει δεσμευτεί να φέρει στη Βουλή και να ψηφίσει η κυβέρνηση θα μπορούσε κάποιος να τα ταξινομήσει, με βάση τους στόχους, ως εξής:

♦ Θωράκιση της ανεξαρτησίας (από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση) του φοροειπρακτικού μηχανισμού και του μηχανισμού αποκρατικοποιήσεων.

♦ (Ξε)πούλημα των εναπομεινάντων δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και των υποδο­μών.

Ελαχιστοποίηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης (κόψιμο συντάξεων) για το κράτος και εξαφάνιση της «μεσαίας αυτοαπασχολούμενης τάξης» μέσα από μιαν άνευ προηγου­μένου ανελέητη φοροεπιδρομή.

Η συμφωνία λοιπόν προβλέπει:

1. Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με στόχο σταθερή μείωση του κόστους κατά 1% του ΑΕΠ το 2019-21 (δηλαδή περικοπές συντάξεων στο 1% του ΑΕΠ).

2. Να υπάρξει νομική γνωμοδότηση για το ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση συνάδει με το ελληνικό σύνταγμα και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και λεπτομερής ποσοτι­κή έκθεση του αναδιανεμητικού οφέλους της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Δηλα­δή η νομοθεσία να ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι νόμιμο το κόψιμο των συντάξεων.

3. Ψήφιση νομοθεσίας για την παροχή άμεσου αποτελέσματος αναφορικά με τα έξοδα τα­ξιδιού και διαμονής των μελών του Δ.Σ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και για τον διεθνή εμπειρογνώμονα που βοηθά το συμβούλιο.

4. Ψήφιση του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως έχει συμφωνηθεί.

5. Επιλογή και διορισμός 55 από τους βασικούς μάνατζερ.

6. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα υιοθετήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για αύ­ξηση της φορολογικής συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων για τη βελτί­ωση της συμμόρφωσης σε επίπεδο διατύπωσης και σε επίπεδο πληρωμών.

Κατά τα λοιπά, έχουμε ακόμη τις εξής οδηγίες των δανειστών:

♦ Εκλογίκευση των δαπανών στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης (περικοπές στις ήδη κουτσουρεμένες δαπάνες για την Υγεία).

♦ Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις μαζικές απολύσεις, προκειμένου να αντικατασταθεί το σημερινό πλαίσιο με μία διαδικασία προειδοποίησης έως τριών μηνών.

♦ Νομοθεσία για fast track δικαστική διαδικασία που θα κρίνει τη νομιμότητα των απερ­γιών.

♦ Η διάρκεια «ζωής» του ΤΑΙΠΕΔ θα παραταθεί για τρία χρόνια, για να ξεκινήσει διαδικασίες προμήθειας για την πρόσληψη συμβούλων για τους εναπομείναντες διαγωνι­σμούς του Προγράμματος Αξιοποίησης Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων, συμπε­ριλαμβανομένων των ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, ΟΤΕ και μερίδιο 30% του ΔΑΑ.

Υπάρχει κάποιος που δεν κατάλαβε κάτι;

topontiki.gr

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας