Αγροτικά Απόψεις

“Έκτακτα μέτρα στήριξης των παραγωγών λόγω του εμπάργκο” γράφει ο Γιώργος Ουρσουζίδης

      

Στις 28 Ιουλίου 2016 υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκο Μπόλαρη, η Υπουργική  Απόφαση για τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών έκτακτων μέτρων στήριξης των παραγωγών,  στο πλαίσιο του Κανονισμού της Ε.Ε. (2016/921) για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την απαγόρευση εισαγωγής ορισμένων οπωροκηπευτικών στη Ρωσία.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού και την κατανόηση του προγράμματος, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά, αλλά και την ενημέρωση ΟΛΩΝ που πιθανά ενδιαφέρονται, κρίνεται  σκόπιμο η συνοπτική παρουσίαση των όρων και βασικών προϋποθέσεων του προγράμματος.

 1. «Προϊόντα»: Τα προϊόντα του τομέα των οπωροκηπευτικών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού 2016/291 της επιτροπής (Ε.Ε.),τα οποία προορίζονται να καταναλωθούν νωπά.
 1. «Οργανώσεις Παραγωγών»: Οι Οργανώσεις Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών που είναι αναγνωρισμένες για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού 2016/291 της επιτροπής (Ε.Ε.), τα οποία προορίζονται να καταναλωθούν νωπά και υλοποιούν επιχειρησιακό πρόγραμμα.
 1. «Παραγωγοί μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών»:

α.    Παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης Οργάνωσης Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών

β.  Παραγωγοί που  είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, που δεν είναι αναγνωρισμένες για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού 2016/291 της επιτροπής (Ε.Ε.), τα οποία προορίζονται να καταναλωθούν νωπά.

γ.  Παραγωγοί που  είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, που  είναι αναγνωρισμένες για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού 2016/291 της επιτροπής (Ε.Ε.), τα οποία προορίζονται να καταναλωθούν νωπά και δεν υλοποιούν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

δ.  Παραγωγοί που  είναι μέλη Οργάνωσης Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών, της οποίας έχει ανασταλεί η  αναγνώριση.

???????????????????????????
 
 1. Επιλέξιμες Ποταπότητες Προϊόντων.

Οι ποσότητες που θα ενισχυθούν ανά κατηγορία, όπως καθορίστηκαν με τον Κανονισμό 2016/921 ΕΕ ανέρχονται σε:

 • 800 τόνοι μήλα και αχλάδια,
 • 4.900 τόνοι δαμάσκηνα, επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια,
 • 400 τόνοι ντομάτες, καρότα, γλυκοπιπεριές, αγγούρια και αγγουράκια,
 • 2.400 τόνοι πορτοκάλια, κλημεντίνες, μανταρίνια και λεμόνια,
 • 6.300 τόνοι ροδάκινα και νεκταρίνια.

Στην ίδια απόφαση,  που ήδη υπογράφηκε, γίνεται επίσης κατανομή της συμπληρωματικής ποσότητας των 3.000 τόνων οπωροκηπευτικών, που προβλέπεται στον Κανονισμό ως εξής:  200 τόνοι μήλα και αχλάδια,         200 τόνοι δαμάσκηνα, επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια,   1.100 τόνοι πορτοκάλια, κλημεντίνες, μανταρίνια και λεμόνια,    1.500 τόνοι ροδάκινα και νεκταρίνια.

 1. Επιλέξιμα συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης.
 1. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται σε Οργανώσεις Παραγωγών και Παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών.
 2. Για την εφαρμογή των συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης των άρθρων 1 και 2 του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2016/291 της επιτροπής (Ε.Ε.), τα προϊόντα αποσύρονται από την αγορά και διατίθενται αποκλειστικά για δωρεάν διανομή. Ως προς τις προδιαγραφές εμπορίας των αποσυρόμενων προϊόντων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 76 του Καν (ΕΕ) 543/2011, /όπως ισχύει.
 3. frouta-laxanika-660_0
 1. Διαδικασία ενεργειών απόσυρσης για δωρεάν διανομή.
 1. Οι Ο.Π. κοινοποιούν στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας την ενέργεια απόσυρσης για δωρεάν διανομή στην οποία προτίθεται να προβούν. Η κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν και έως τις 10 π.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας με γραπτή τηλεπικοινωνία  ηλεκτρονικό μήνυμα σύμφωνα με το άρθρο 78 του Καν (ΕΕ) 543/2011. Οι ΔΑΟΚ τηρούν σειρά προτεραιότητας άφιξης των σχετικών αιτημάτων.
 2. Στις Περιφερειακές Ενότητες που δραστηριοποιείται μια τουλάχιστον Ο.Π., οι παραγωγοί μη μέλη Ο.Π. υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με αυτή τη Οργάνωση. Οι Ο.Π. αποδέχονται όλα τα ευνοϊκά αιτήματα των παραγωγών μη μελών Οργανώσεων Παραγωγών. Οι ποσότητες που παραδίδονται από τους ανωτέρω παραγωγούς συνάδουν με τις αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση ανά καλλιέργεια, όπως έχει δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 – 2017(ΕΑΕ2016,2017).
 3. Στις Περιφερειακές Ενότητες που δεν δραστηριοποιούνται Ο.Π., οι παραγωγοί μη μέλη Ο.Π. δεν υποχρεούνται να συνάψουν τη σύμβαση που προβλέπεται στη παρ. 2 του άρθρου 6 του Καν 2016/921(ΕΕ), αλλά να κοινοποιούν στην ΔΑΟΚ της αρμόδιας Π.Ε. την ενέργεια απόσυρσης για δωρεάν διανομή στην οποία προτίθεται να προβούν (κατά τα άλλα όπως στο σημ. 1).
 1. Κατανομή Ποσοτήτων ανάμεσα σε Οργανώσεις Παραγωγών και Παραγωγούς μη μέλη  Οργανώσεων Παραγωγών.

Η κατανομή των ποσοτήτων ανάμεσα στις Ο.Π. και στους παραγωγούς μη μέλη Ο.Π., γίνεται με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα», το οποίο παρακολουθεί η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ,( λεπτομέρειες στην σχετική Απόφαση του αναπλ. ΥΠΑΑΤ).

 1. Πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ενεργειών απόσυρσης της παραγράφου 1του άρθρ. 9 του Καν. (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής.

Οι ενέργειες απόσυρσης της υπόψη Απόφασης υπόκεινται σε πρωτοβάθμιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρ. 108 του Καν (ΕΕ) 543/2011. Ωστόσο οι έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστον το 10% των ποσοτήτων που αποσύρονται από την αγορά και επίσης τουλάχιστον το 10% των Ο.Π., που ωφελούνται από τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης,( λεπτομέρειες στην σχετική Απόφαση του αναπλ. ΥΠΑΑΤ).

 1. Κυρώσεις

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών μετά τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων ελέγχων, οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα το σχετικό εδάφιο του παραπάνω  άρθρου 27.

 1. Αποδέκτες αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή.

Οι ποσότητες που θα ενισχυθούν θα διατεθούν στο πλαίσιο της δωρεάν διανομής σε δικαιούχους – ωφελούμενους, οι οποίοι είναι :

 • Δικαιούχοι της κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης,
 • Οι ωφελούμενες μονάδες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 235 ν. 4389/2016,
 • Κοινωνικά παντοπωλεία,
 • Οι ωφελούμενοι του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας,
 • Οι πολύτεκνοι γονείς,
 • Οι γονείς τριών τέκνων

▲  Αποδέκτες για την δωρεάν διανομή ορίζονται οι Κοινωνικές Συμπράξεις που έχουν οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας.

▲   Οι Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων οι κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειών, δημόσια σχολεία και παιδικές κατασκηνώσεις.

       Νομίζω, πως έγινε μια συνοπτική παρουσίαση της Υπουργικής  Απόφασης για τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών έκτακτων μέτρων στήριξης των παραγωγών, λόγω των συνεπειών από το Ρώσικο εμπάργκο, για το οποίο γίνονται σοβαρές προσπάθειες να αρθεί από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας. Μέχρι τότε, πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ενίσχυσης των παραγωγών που πλήττεται το εισόδημα τους, πόσο μάλλον στους δύσκολους καιρούς που βιώνει η χώρα.

Πρέπει να αποφύγουμε λάθη και παραλήψεις, ώστε να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχεται από τα Ευρωπαϊκή προγράμματα.

Οι ποσότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι πολύ πιθανόν να αυξηθούν, καθώς και οι τιμές σε σχέση με πέρσι – αυτός  είναι ο βασικός μας στόχος.  Εξάλλου για αύξηση των τιμών απόσυρσης για τις οργανώσεις παραγωγών φρούτων και λαχανικών, έκανε λόγο την περασμένη Δευτέρα η Επίτροπος της γεωργίας Phil Hogan, που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου των υπουργών της ΕΕ, τα μέτρα για τους τομείς που βρίσκονται σε κρίση, οι οποίες περιλαμβάνουν την αύξηση της τιμής απόσυρσης για τους παραγωγούς οργανισμούς φρούτων και λαχανικών. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν οι νέες τιμές.

 

Αθήνα 29/7/2026                                  Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος

Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

 

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

 • Εβδομάδας