Εργασία

Νέο πρόγραμμα Voucher για 26.000 ανέργους με αμοιβή 5.500 ευρώ

Στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται να εκδοθεί η πρόσκληση του αναθεωρημένου προγράμματος επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης «Voucher 29-64», συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, που θα προσφέρει σε 26.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Αλλαγές, με στόχο οι ωφελούμενοι να λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές, σε σχέση με παλαιότερα, αλλά και να τους παρέχεται εγγυημένη απασχόληση για έξι μήνες, εμπεριέχονται στα προγράμματα voucher που πρόκειται να ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, από το υπουργείο Εργασίας.

Ουσιαστικά, τα προγράμματα ανασχεδιάστηκαν από την Αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, κα Ράνια Αντωνοπούλου, διατηρώντας όμως τον ίδιο προϋπολογισμό. Όπως προκύπτει από αυτό τον ανασχεδιασμό, το πρώτο πρόγραμμα που πρόκειται να ανακοινωθεί εντός Φεβρουαρίου, αφορά 26.000 ανέργους, ηλικίας από 29 έως 64 ετών.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 112 εκατ ευρώ και με τις αλλαγές που έγιναν, προστέθηκαν άλλοι 10.000 άνεργοι. Βασική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα voucher, είναι ότι όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να λάβουν, εκτός από τις πιο υψηλές αποδοχές, και εγγυημένη απασχόληση για ένα εξάμηνο. Αντίθετα, στον αρχικό σχεδιασμό, η εγγυημένη απασχόληση αφορούσε μόνο το 1/4 των ωφελούμενων.

Για να επιτευχθούν υψηλότερες αποδοχές για τους ωφελούμενους, υπήρξε διαφοροποίηση στην αναλογία κατανομής των κονδυλίων. Στο εξής το 80% του προϋπολογισμού των προγραμμάτων voucher θα καταλήγει για την ενίσχυση των ανέργων και το 20% θα αποδίδεται στους φορείς κατάρτισης.

28ce9eda753a979ca93741ff6a93bff0_L

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το 75% του προϋπολογισμού κατέληγε στους φορείς κατάρτισης και μόλις το 25% στους ανέργους – ωφελούμενους. Έτσι, υπολογίζεται ότι, τα προγράμματα voucher, θα αποφέρουν στους ωφελούμενους έως 5.500 ευρώ, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, ποσό αισθητά υψηλότερο σε σχέση με τα 1.600 ευρώ που λάμβανε έως τώρα.

Μία ακόμα σημαντική αλλαγή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα των 26.000 ωφελούμενων είναι ότι θα αφορά, όχι τρεις κλάδους, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, αλλά οκτώ κλάδους, μεταξύ των οποίων και το εμπόριο, ο τουρισμός, η ενέργεια, οι τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών και τα logistics.

Το πρόγραμμα αφορά σε οκτώ κλάδους της ελληνικής οικονομίας και σε 43 ειδικότητες. Εμπόριο (ειδικότητες όπως στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου).

Logistics (ειδικότητες όπως στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας).

Έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα (ειδικότητες όπως τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων, τεχνίτης ελασματουργός).

Ενέργεια (ειδικότητες όπως τεχνίτης φυσικού αερίου).

Τουρισμός (ειδικότητες όπως υπάλληλος κρατήσεων ξενοδοχείου).

Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών (ειδικότητες όπως τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής).

Τρόφιμα-Ποτά (ειδικότητες όπως στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων).

Περιβάλλον Διαχείριση Στερεών και υγρών αποβλήτων (ειδικότητες όπως τεχνικός λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικών καθαρισμών)

dikaiologitika.gr

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας