Βέροια

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος που θα γίνει 30-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με ένα απο τα  θέματα ημερήσιας διάταξης, τη γνωμοδότηση σχετικά με τα παραδοτέα της Β’ Φάσης της Μελέτης: “ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ”.

banner-article

Ροη ειδήσεων