Βέροια

Εκπαιδευτικές δράσεις Τ.Ε.Μ.Α. στο Kέντρο Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας

Topika-smeve-tema2

Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας (Kέντρο Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας), ανακοινώνεται, ότι στα πλαίσια της πρακτικής διδασκαλίας των σπουδαστών του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) στο οποίο συμμετέχουν τρείς (3) Υπαστυνόμοι Β΄ και τριάντα τέσσερις (34) Ανθυπαστυνόμοι από Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου),πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι δράσεις.

Topika-smeve-temaΤην 24-04-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00΄ με 14:00΄ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, παρουσία του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και Τακτικού Καθηγητή του τμήματος, στα πλαίσια της πρακτικής εφαρμογής του μαθήματος «ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΗΝΗΣ ΕΓΛΗΜΑΤΟΣ», την 11-05-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ με 12:00΄ πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα Βέροιας, επίδειξη επιχειρησιακών σχεδιασμών απο μία (1) διμοιρία των είκοσι (20) Αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, παρουσία του τακτικού καθηγητή και Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της πρακτικής εφαρμογής του μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ- Γενικά περί Συναθροίσεων-Συγκεντρώσεων-Λήψη μέτρων Τάξης » και την 19-05-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ με 14:00΄ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Νεκροτομείου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, παρουσία της Προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης και Τακτικής Καθηγήτριας του τμήματος, στα πλαίσια της πρακτικής εφαρμογής του μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ»

Ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ με το πέρας των ανωτέρω δράσεων ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους για την συνδρομή τους και τον επαγγελματισμό που υπέδειξαν κατά την διάρκεια αυτών, που είχαν σαν στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων των Ανθυπαστυνόμων σε επιστημονικά θέματα και τη βελτίωση του επιπέδου τους σε υπηρεσιακά θέματα, ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς στα νέα τους καθήκοντα ως Αξιωματικοί.

banner-article

Ροη ειδήσεων