“Εκπαίδευση και Κυβερνοασφάλεια” / Μια ενδιαφέρουσα εισήγηση για τις προκλήσεις του Κυβερνοχώρου και το ρόλο της εκπαίδευσης

Κυβερνοχώρος. Ένας κόσμος σπουδαίων επιτευγμάτων αλλά και επικίνδυνων ισορροπιών, ανάμεσα στην ανάδειξη ή την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πολίτη … Συνεχίστε να διαβάζετε το “Εκπαίδευση και Κυβερνοασφάλεια” / Μια ενδιαφέρουσα εισήγηση για τις προκλήσεις του Κυβερνοχώρου και το ρόλο της εκπαίδευσης.