Ιστορία

Αρθρογράφοι

Γιάννης Μοσχόπουλος "Το Ρουμλούκι πριν, κατά και μετά την Ελληνική Επανάσταση"(8)

Το Ρουμλούκι ήταν ο σιτοβολώνας του καζά της Βέροιας, όπου υπήρχαν τα 2/3 των χωριών του. Οι κάτοικοι του κάμπου ασχολούνταν κυρίως με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Όμως οι καλλιεργήσιμες...

Αρθρογράφοι

Γιάννης Μοσχόπουλος "Το Ρουμλούκι πριν, κατά και μετά την Ελληνική Επανάσταση"(7)

Η οθωμανική κατάκτηση προκάλεσε σημαντική οπισθοδρόμηση στα θέματα εκπαίδευσης σε όλα της τα επίπεδα. Ένα σημαντικό γεγονός για την ανάπτυξη της παιδείας, αλλά και γενικότερα για την ιστορία του...

Αρθρογράφοι

Γιάννης Μοσχόπουλος "Το Ρουμλούκι πριν, κατά και μετά την Ελληνική Επανάσταση"(6)

Σε περίπτωση που παρουσιαζόταν δράση κλεφτών, οι αρματολοί έπρεπε χωρίς προφάσεις να αναλάβουν δράση για την εξασφάλιση της τάξης. Όμως η οθωμανική πρακτική επέβαλε, όταν σε κάποια περιοχή παρουσιαζόταν κρούσμα...

Ιστορία

Γιάννης Μοσχόπουλος "Το Ρουμλούκι πριν, κατά και μετά την Ελληνική Επανάσταση"(5)

Ως αντιστάθμισμα της δράσης των κλεφτών, των ληστών και των ανυπότακτων νέων, που αντιστέκονταν στη βία με τη βία, οι Οθωμανοί εφάρμοσαν το θεσμό του αρματολισμού, που ήταν γνωστός και από την εποχή του...

Αρθρογράφοι

Γιάννης Μοσχόπουλος "Το Ρουμλούκι πριν, κατά και μετά την Ελληνική Επανάσταση" (4)

Στην ύπαιθρο οι Έλληνες αγρότες αισθάνονταν περισσότερο τα επακόλουθα της σκληρής σκλαβιάς, αφού εκεί η ασφάλεια και η δικαιοσύνη ήταν ανύπαρκτες. Η ζωή, η τιμή και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία των χωρικών βρισκόταν στη διάθεση των άπληστων...

Ιστορία

Γιάννης Μοσχόπουλος "Το Ρουμλούκι πριν, κατά και μετά την Ελληνική Επανάσταση" (3)

Οι Ρωμιοί της Μακεδονίας, όταν τέθηκαν υπό το ζυγό των Οθωμανών, συσπειρώθηκαν γύρω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σ’ αυτό συνέτεινε και ο ταχύτατος παραγκωνισμός - εξαφάνιση των βυζαντινών αρχόντων...

Ιστορία

Γιάννης Μοσχόπουλος "Το Ρουμλούκι πριν, κατά και μετά την Ελληνική Επανάσταση" (2)

Οι Οθωμανοί κατακτητές πήραν τις εύφορες γαίες του κάμπου και τις μοίρασαν για εκμετάλλευση ως τιμάρια σε σπαχήδες (ιππείς) και στρατιωτικούς τους, έναντι των υπηρεσιών τους προς το κράτος, δηλαδή για την υποχρέωσή τους...

Ιστορία

"Το Βυζάντιο στη δίνη των αιρέσεων"(10ο / τελευταίο) γράφει ο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου

Η θρησκευτική πολιτική του αυτοκράτορα Ιουστίνου Α΄ (518 – 527): Οι διωγμοί εναντίον των αιρετικών στη διάρκεια της βασιλείας του Αριστοτέλης Παπαγεωργίου Η περίοδος των δύο πρώτων χρόνων της βασιλείας

Ιστορία

Γιάννης Μοσχόπουλος "Το Ρουμλούκι πριν, κατά και μετά την Ελληνική Επανάσταση" (1)

Η Φαρέτρα ξεκινά να δημοσιεύει από σήμερα δύο φορές την εβδομάδα (Τετάρτη και Κυριακή) αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιάννη Μοσχόπουλου "2οο χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση -  το Ρουμλούκι πριν, κατά και μετά την...

Ιστορία

"Το Βυζάντιο στη δίνη των αιρέσεων"(9ο) γράφει ο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου

Η θρησκευτική πολιτική του αυτοκράτορα Ιουστίνου Α΄ (518 – 527): Οι διωγμοί εναντίον των αιρετικών στη διάρκεια της βασιλείας του Η νομοθεσία του Ιουστίνου Α΄ κατά των αιρετικών Αριστοτέλης Παπαγεωργίου