Χιουμοριστικά

Αρθρογράφοι

Βασίλης Ραφαηλίδης «Όλα του γάμου δύσκολα»

Ο γάμος είναι πράξη λογοκρατούμενη. Ο έρωτας είναι πράξη τρελή, κάτι σαν μια υπέροχη αρρώστια απ’ την οποία εύχεται κανείς να μη γιατρευτεί ποτέ. Κι όσοι ισχυρίζονται ότι παραμένουν...

Χιουμοριστικά

Οι γελοιογράφοι σχολιάζουν: 28η Οκτωβρίου 2021 / τότε και τώρα!

Οι γελοιογράφοι σχολιάζουν: 28η Οκτωβρίου 2021 / τότε και τώρα...

Χιουμοριστικά

"Στου Μπάτσιλουρ παένου, κόσμι, γεια χαραντάν!" γράφει η γκουστιρίτσα

Ικεί που ήμαν ανιμιλίας / ουσάν τουν προυθυπουργό / ρε, λιέγου, σι ριάλιτι / γιατί, κο, να μην μπω; / Σαν τ’ άκσι ου μπαμπάς μ' / τουν βάρσι στου «δόξα πατρί» / -Γνιέκα, φέρ’ του θυμιατό! / Ντιπ χάζιψι του πιδί...

Χιουμοριστικά

"Αχ, Γκουστιρίτσα Κατηφένια, μι ινέπνιφσις κι μένα!" γράφει η Ειρήνη Δασκιωτάκη / Podcast

Αχ, Γκουστιρίτσα Κατηφένια, μι ινέπνιφσις κι μένα Χόριβαν, τραγδούσαν κι τουν κουρουνουϊό ρουτούσαν: -Κουρουνουΐέ, κουρουνουΐέ είσι ίδώ; -Βάζου τις ακίδις μου… κι σας κυνηγώ. Κι αν σας πιάσου, θα χουθώ!

Χιουμοριστικά

«Αρχίνσα ταχύρρυθμα ιγώ εις γραμματική, κοινό μου σι το λιέω γίνκα τρουμιρή!» γράφει η γκουστιρίτσα

Άνξα του τουίτιρ / κι μι ήρθιν ντουβρουτζάς! / Πουλλά τα λάθη μου μι λιέτι / ένικα τς ντουπιουλαλιάς...

Χιουμοριστικά

«Του κράτους του ιπιτιλικό, γίνγκι λούν(ι), κο, κι αφτό!»

Ίρθα κι ιγό σν Αθίνα / για να πιράσου γουικέντ. /Μι πλάκουσιν ου «Μπάλους» /κι ίρθιν, μι λιέου, του δι έντ!

Παιδεία

Οι γελοιογράφοι σχολιάζουν: "Η... εκπαιδευτική αξιολόγηση" - Αντώνης Βαβαγιάννης

Οι γελοιογράφοι σχολιάζουν: "Η... εκπαιδευτική αξιολόγηση" - Αντώνης Βαβαγιάννης...

Αρθρογράφοι

«Κο, χιραγουγούντι τα ΜΜΕ; Αδίνατουν να το πιστέψουμε, καλιέ!» γράφει η γκουστιρίτσα

Καλιέ; Τι έμαθα; / Ορίσκι ιπιτρουπί / για τα δόρα τς κιβιρνίσιους / στιν άδουλι TV; / Κο, χιραγόγσις σίσουμα / τα αμιρουλιπτικά ΜΜΕ / κι έφκιαξις προυπαγάνδα / καλιέ μ' προυθιπουργέ...

Χιουμοριστικά

«Καλιέ, διαγραψάτι τουν Μπουγδάνου; Αχ! Θιούλι μ', θα πιθάνου!» γράφει η γκουστιρίτσα

Γιρέβου να ρουτίξου / τουν κο Μιτσιουτάκ' / μπουτί, κο, του διάγραψις / τούτου του καλό πιδάκ';

Χιουμοριστικά

"Καλί μου Κιραμέους, κο, μι προκαλίς του δέους..." γράφει η γκουστιρίτσα

Αχ, κο, Κιραμέους / θέλου να μι καταλάβς. / Σα σι γλιέπου να μι κιτάς / τα λαμπάκια μ' μ’ ανάβς...