Χιουμοριστικά

Χιουμοριστικά

Οι γελοιογράφοι σχολιάζουν: "Το... μπασκετάκι" / Τάσος Αναστασίου

Οι γελοιογράφοι σχολιάζουν: "Το... μπασκετάκι" / Τάσος Αναστασίου

Χιουμοριστικά

Οι γελοιογράφοι εύχονται... "Καλημέρα και καλό μήνα" - Αρκάς

Οι γελοιογράφοι εύχονται... "Καλημέρα και καλό μήνα" - Αρκάς...

Χιουμοριστικά

Οι γελοιογράφοι σχολιάζουν: "Η εύρεση του... δολοφόνου!" - Soloup

Οι γελοιογράφοι σχολιάζουν: "Η εύρεση του... δολοφόνου!" - Soloup...

Χιουμοριστικά

"Κο, θέλου να μάθου τένις. Τι δεν καταλαβένς;" γράφει... η γκουστιρίτσα

Θα πάνου να μάθου τένις / τόρα που τν πιρνάου ζάχαρ' / θα γένου προυταθλίτρια / σι έφαγα, κο, Σάκαρ'!

Χιουμοριστικά

«Καλιέ, φκιάνου κουρουνουπάρτ'! Νιουλιέα, ξαμουλίσ'!» γράφει... η γκουστιρίτσα

Ικί που χαζμουριούμαν / κάτ’ μ' έκουψι στου μιαλό / κουρουνουπάρτ' θα κάμου / να τ΄σπάσου στουν ιό...

Κοινωνία

Οι σκιτσογράφοι σχολιάζουν: "Ο... οδοστρωτήρας" - Ιάκωβος Βάης

Οι σκιτσογράφοι σχολιάζουν: "Ο... οδοστρωτήρας" - Ιάκωβος Βάης...

Κοινωνία

Οι γελοιογράφοι σχολιάζουν: "Το... δεκαωράκι!" - Πάνος Ζάχαρης

Οι γελοιογράφοι σχολιάζουν: "Το... δεκαωράκι!" - Πάνος Ζάχαρης...

Χιουμοριστικά

Οι γελοιογράφοι σχολιάζουν: "Η... επένδυση!" - Πάνος Ζάχαρης

Οι γελοιογράφοι σχολιάζουν: "Η... επένδυση!" - Πάνος Ζάχαρης...

Χιουμοριστικά

«Πίρα, καλιέ μ', τα βνα! Κο, γίνκα ουριβάτσα!» γράφει... ι γκουστιρίτσα

Ουφ! Ιμπάφιασα τα ίδια και τα ίδια / θέλου να κάμου κάτ' / κο, να γραφτώ σι σίλουγου / να μι ανίξ' του μάτ...

Χιουμοριστικά

Μια εικόνα χίλιες λέξεις / Πάνος Ζάχαρης

Μια εικόνα χίλιες λέξεις / Πάνος Ζάχαρης...