Ένας ακόμη “Δούρειος Ίππος” στην καθημαγμένη και τριτοκοσμική Ελλάδα / γράφει ο Τεύκρος

Δίευρη επένδυση για πολλούς! Το απόγειο της… δημοκρατίας! Μπορεί η κυβέρνησή μας να είναι προβλέψιμη και υπάκουη σε… συμμάχους ένθεν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ένας ακόμη “Δούρειος Ίππος” στην καθημαγμένη και τριτοκοσμική Ελλάδα / γράφει ο Τεύκρος.