Εκδηλώσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας | Τρίτη 31 Μαΐου – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

——–

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 31η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς  και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίους και την με  Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β’) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.                                                                                          

                                                                                   

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                                                                   

                                                                          

                                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Δήμαρχος

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
7 ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
13 ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
14 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15 ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 16 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
18 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19 ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
20 ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
21 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
22 ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
23 ΧΑΤΖΗ’Ι’ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
25 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑ’Ι’ΛΑ (ΙΛΙΑ)
26 ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
27 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
29 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
30 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
31 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
32 ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 Πρόεδροι των Κοινοτήτων

   
1 ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Αγγελοχωρίου
2 ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρκοχωρίου
3 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γιαννακοχωρίου
4 ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Επισκοπής
5 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ζερβοχωρίου
6 ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κοπανού
7 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λευκαδίων
8 ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Μαρίνας
9 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μονοσπίτων
10 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νάουσας
11 ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πολυπλατάνου
12 ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Ροδοχωρίου
13 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στενήμαχου
14 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χαρίεσσας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       

που επισυνάπτεται στην με  αριθμ. πρωτ.: 7083/27-05-2022

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/05/2022

 

 

 

Θέμα

1 Λήψη κατ’ αρχήν  απόφασης για την έγκριση ή μη της διαδικασίας εκποίησης  με δημοπρασία τμήματος 17.124,80 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 1063 κληροτεμάχιο, όπως αυτό αποτυπώνεται στο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Θωμά Παλαντζίδη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Χαρίεσσας της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

2 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2022 (Ο.Υ.), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

3 7η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2022 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

 

Θέμα

4 Έγκριση ή μη έκθεσης τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (01/01/2022  – 31/3/2022).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

5 Τοποθέτηση ή μη προσκυνηταρίου των εν Αράπιτσα Νεομαρτύρων του Ολοκαυτώματος της Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

 

 

Θέμα

6 Γνωμοδότηση επί αιτήματος της κ. Αναστασίου Δήμητρας για την παραχώρηση από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατεχόμενης δημοτικής έκτασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

7 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας  για την μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Μονοσπίτων, για τμήμα του υπ’ αριθμόν 873 τεμάχιο (103.078,95 τμ), για 25 έτη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

 

 

Θέμα

8 Αναπροσαρμογή ή μη του Τιμοκαταλόγου διάθεσης του Κολυμβητηρίου και επαναφορά του αντιτίμου χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής στην αρχική τιμή των 450 ευρώ/διαδρομή/μήνα, που είχε καθοριστεί σύμφωνα με την 244/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Τιμοκατάλογος Κολυμβητηρίου) και την 448/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ( Κανονισμός Κολυμβητηρίου ), λόγω της λήξης των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

9 Αποδοχή Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

 

 

10 Αποδοχή Επιχορηγήσεων για την “Κάλυψη δαπανών Μισθοδοσίας Προσωπ. Καθαρ. ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες Α΄ & Β΄ βάθμιας εκπ/σης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

 

11 Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

12 Έγκριση για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας στην εισπράκτορα του Δήμου Νάουσας Σιαμίδου Ελένη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

13 Έγκριση για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο Internet Banking της Τράπεζας ALPHA BANK  στην εισπράκτορα του Δήμου Νάουσας Σιαμίδου Ελένη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

14 Έγκριση για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο Internet Banking της Τράπεζας Eurobank A.E. στην εισπράκτορα του Δήμου Νάουσας Σιαμίδου Ελένη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

15 Έγκριση για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο Internet Banking της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. στην εισπράκτορα του Δήμου Νάουσας Σιαμίδου Ελένη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

 

16 Έγκριση  παραχώρησης  του  αυλείου χώρου  του πρώην  δημοτικού σχολείου Μαρίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

17 Έγκριση ή μη πρότασης για τον ορισμό 2 (δύο) εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων – Θεάτρων κ.λ.π. από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Περ/ντος Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Θέμα

 

18 Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής διανομής καυσόξυλων σε δημότες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας.

 

Θέμα

 

19 Τρόπος εκμετάλλευσης ξυλείας λόγω χιονοθλασιών – ανεμορριψιών σε όλη την έκταση του Δημοτικού δάσους Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας.

 

Θέμα

 

20 Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας από δικαιούχους.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

 

Θέμα

 

21 Έγκριση ή μη κανονισμού λειτουργίας για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων  ΙΡΙΔΑ.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

Στη διάθεση σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς  και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίους και την με  Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β’) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.                                                                                          

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Δήμαρχος

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
7 ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
13 ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
14 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15 ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 16 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
18 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19 ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
20 ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
21 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
22 ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
23 ΧΑΤΖΗ’Ι’ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
25 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑ’Ι’ΛΑ (ΙΛΙΑ)
26 ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
27 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
29 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
30 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
31 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
32 ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 Πρόεδροι των Κοινοτήτων

   
1 ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Αγγελοχωρίου
2 ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρκοχωρίου
3 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γιαννακοχωρίου
4 ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Επισκοπής
5 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ζερβοχωρίου
6 ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κοπανού
7 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λευκαδίων
8 ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Μαρίνας
9 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μονοσπίτων
10 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νάουσας
11 ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πολυπλατάνου
12 ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Ροδοχωρίου
13 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στενήμαχου
14 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χαρίεσσας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       

που επισυνάπτεται στην με  αριθμ. πρωτ.: 7083/27-05-2022

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/05/2022

 

 

 

 

Θέμα

1 Λήψη κατ’ αρχήν  απόφασης για την έγκριση ή μη της διαδικασίας εκποίησης  με δημοπρασία τμήματος 17.124,80 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 1063 κληροτεμάχιο, όπως αυτό αποτυπώνεται στο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Θωμά Παλαντζίδη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Χαρίεσσας της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

2 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2022 (Ο.Υ.), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

3 7η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2022 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

 

Θέμα

4 Έγκριση ή μη έκθεσης τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (01/01/2022  – 31/3/2022).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

5 Τοποθέτηση ή μη προσκυνηταρίου των εν Αράπιτσα Νεομαρτύρων του Ολοκαυτώματος της Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

 

 

Θέμα

6 Γνωμοδότηση επί αιτήματος της κ. Αναστασίου Δήμητρας για την παραχώρηση από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατεχόμενης δημοτικής έκτασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

7 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας  για την μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Μονοσπίτων, για τμήμα του υπ’ αριθμόν 873 τεμάχιο (103.078,95 τμ), για 25 έτη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

 

 

Θέμα

8 Αναπροσαρμογή ή μη του Τιμοκαταλόγου διάθεσης του Κολυμβητηρίου και επαναφορά του αντιτίμου χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής στην αρχική τιμή των 450 ευρώ/διαδρομή/μήνα, που είχε καθοριστεί σύμφωνα με την 244/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Τιμοκατάλογος Κολυμβητηρίου) και την 448/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ( Κανονισμός Κολυμβητηρίου ), λόγω της λήξης των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

9 Αποδοχή Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

 

 

10 Αποδοχή Επιχορηγήσεων για την “Κάλυψη δαπανών Μισθοδοσίας Προσωπ. Καθαρ. ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες Α΄ & Β΄ βάθμιας εκπ/σης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

 

11 Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

12 Έγκριση για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας στην εισπράκτορα του Δήμου Νάουσας Σιαμίδου Ελένη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

13 Έγκριση για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο Internet Banking της Τράπεζας ALPHA BANK  στην εισπράκτορα του Δήμου Νάουσας Σιαμίδου Ελένη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

14 Έγκριση για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο Internet Banking της Τράπεζας Eurobank A.E. στην εισπράκτορα του Δήμου Νάουσας Σιαμίδου Ελένη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

15 Έγκριση για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο Internet Banking της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. στην εισπράκτορα του Δήμου Νάουσας Σιαμίδου Ελένη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

 

16 Έγκριση  παραχώρησης  του  αυλείου χώρου  του πρώην  δημοτικού σχολείου Μαρίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

17 Έγκριση ή μη πρότασης για τον ορισμό 2 (δύο) εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων – Θεάτρων κ.λ.π. από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Περ/ντος Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Θέμα

 

18 Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής διανομής καυσόξυλων σε δημότες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας.

 

Θέμα

 

19 Τρόπος εκμετάλλευσης ξυλείας λόγω χιονοθλασιών – ανεμορριψιών σε όλη την έκταση του Δημοτικού δάσους Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας.

 

Θέμα

 

20 Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας από δικαιούχους.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

 

Θέμα

 

21 Έγκριση ή μη κανονισμού λειτουργίας για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων  ΙΡΙΔΑ.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

Στη διάθεση σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.