Βέροια

Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας / Παρουσίαση Λευκώματος: “Νύφες και Προικιά” | Κυριακή 15 Μαΐου