Επιστήμονες

Επιστήμονες

Ο πολιτικός και ο μηχανικός Γιώργος Λελεκάκης

Παρουσίαση προσωπικοτήτων της Ημαθίας από τη Faretra.info