Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων προγράμματος Erasmus+ του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βέροιας

Τo τρίτο κατά σειρά εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ που υλοποιεί το με τίτλο «Ο ΒΙΟΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ως ολοκληρωμένη μέθοδος προώθη-σης βιολογικών προϊόντων και αγροτουριστικών υπηρεσιών» και κωδικό: 2016-1-EL01-KA102-023079 τελειώνει…

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, η παιδαγωγική ομάδα,
• με όσα είδε στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ισπανία (σε οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς),
• μετά από επίσκεψη στο Νέο και Παλαιό Ελατοχώρι Πιερίας όπου είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει δράσεις εναλλακτικού τουρισμού και να επισκεφτεί μια μονάδα η ο-ποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία βιολογικού τσαγιού ενώ προσφέρει και διαμονή σε παραδοσιακό ξενώνα και οργανώνει και εναλλακτικές δράσεις στην περιοχή της,
• μετά και από συλλογή πληροφοριών από μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωπόνους,
• με τη συνεργασία του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, για τη δημιουργία μακέτας και δι-αφημιστικού φυλλαδίου,
θα δημιουργήσει μια εικονική βιοαγροτουριστική επιχείρηση, που θα δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας, συντήρησης και μεταποίησης βιολο-γικών φρούτων, στην λειτουργία ενός αγροτουριστικού καταλύματος μέσα στο αγρόκτημα, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει εκπαίδευση και ενημέρωση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης, θέματα βιολογικής γεωργί-ας, προστασίας του περιβάλλοντος ακόμη και εναλλακτικές τουριστικές δράσεις στην πε-ριοχή της έδρας της.

Το αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί στην ημερίδα διάχυσης του προγράμματος η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2018, στο Επιμελητήριο Ημαθίας στη Βέροια, με την ελπίδα της στέψης της ομαδικής δουλειάς και συνεργασίας της παιδαγωγικής ομάδας με επιτυχία.

Εμπλεκόμενοι καθηγητές στο παραπάνω εγκεκριμένο πρόγραμμα του 1ου Ε.Κ. Βέροιας είναι οι εκπαιδευτικοί γεωπόνοι κ. Τσαχουρίδου Παναγιώτα (υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος με το ΙΚΥ) και η κ. Ψιψίκα Αικατερίνη (συνοδός στις δράσεις).

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1, χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Ευ-ρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το ΙΚΥ είναι ο φορέας διαχείρισης του προγράμματος στην Ελ-λάδα.

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 21014 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Ειδήσεις με Διάρκεια