Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 13-12-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, β) δέσμευσης του Δ.Σ. για κάλυψη του ποσού από ίδιους πόρους εφόσον απαιτηθεί και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση του Δ.Σ. για τη λειτουργία αιολικών πάρκων στο όρος Βέρμιο (εντός των ορίων του Δήμου Βέροιας)

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                     ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 21087 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Ειδήσεις με Διάρκεια